وقتی سوزن همسرت گیر می‌کند

مجموعه: کوچه پس کوچه های تفاهم اگر سوزن مان گیر کند، همسرمان برای خلاصی از غرغرهای دائمی، در پیش روی ما رفتار دیگری نشان می دهد، یا اینكه مقابله به مثل كرده وكاری می كند ما احساس كنیم چقدر رفتار  پیشین او دوست داشتنی تر بود! دعوای همسرانگاهی می خواهیم …

در برابر همسرتان کم آورده اید؟

مجموعه: کوچه پس کوچه های تفاهم   قرار نیست شما در تمام موضوعاتی كه همسرتان از آن‌ها سردر می‌آورد وارد شوید، اما قطعا مسائلی هست كه شما بیشتر از او از آن‌ها اطلاع دارید و بیشتر توانایی رسیدگی به آن‌ها را دارید.   نه زندگی میدان جنگ است و نه …

حل و فصل مناقشات خانگی به سادگی

مجموعه: کوچه پس کوچه های تفاهم   هر دورانی شرایط خاصی دارد و نباید هیچ یک از مراحل زندگی را با مرحله دیگر مقایسه کرد. مسلما با تغییر شرایط، تغییراتی در ارتباطات زوجین رخ می دهد اما هر تغییری دلیل بر بی توجهی و بی محبتی نیست. کم نیستند زوج …

ایمن شدن در مقابل خانواده همسر!

مجموعه: کوچه پس کوچه های تفاهم         در این که خانواده ها در جریان ازدواج خیرخواهانه پیش می آیند حرفی نیست. حتی خیلی از مداخله هایی که والدین دو طرف در دوران نامزدی یا روزهای اول ازدواج دارند هم از روی خیرخواهی است. اما این خیرخواهی ها …

ایـن ۸ جـمـلـه را بـه هـمـسـرتـان نـگـویـیـد

مجموعه: کوچه پس کوچه های تفاهم       شما خیلی راحت می توانید هر آنچه می خواهید به شوهرتان بگویید اما اگر مراقب صحبت کردن خود نباشید، ممکن است او صحبت های شما را به شکلی ناخوشایند درک کند. شاید شما نگرانی های معقولی داشته باشید یا می خواهید …